Advokátní kancelář Martina Svobody, s.r.o. poskytuje právní služby pro nejvýznamnější veřejnoprávní korporace a soukromoprávní subjekty působící na území Jihomoravského kraje.

Advokátní kancelář byla založena roku 2007 JUDr. Martinem Svobodou, Ph.D., advokátem. Ode dne 1. 7. 2018 působí naše advokátní kancelář pod názvem Advokátní kancelář Martina Svobody, s.r.o.

Advokátní kancelář sídlí v blízkosti centra města Brna v příjemných prostorách na adrese Vídeňská 1021/6, Brno. Kancelář je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou i automobilem, v krytých garážích máme pro naše klienty vyhrazena parkovací stání.

Naše kancelář se zaměřuje na široké spektrum právních služeb, především na oblast stavebního, správního, obchodního a občanského práva. Dlouhodobě se úzce specializuje na oblast dopravní infrastruktury, liniové stavby, development a přeměny obchodních korporací (fúze, rozdělení). Cílem naší advokátní kanceláře je poskytovat komplexní právní poradenství, proto spolupracujeme s prověřenými specialisty z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování věcí i podniků a notáři. Služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce.